Brz i jednostavan pristup Vašim geo lokacijama, sa konkretnim informacijama koje su prilagođene potrebama Vaših potencijalnih korisnika značajno će unaprediti Vaše poslovanje. Specijalizovana IT rešenja zasnovana na Google Maps platformi se mogu podjednako koristiti za interne kao i eksterne poslovne aktivnosti.

geotraxx
geotask

GeoTask pomaže pri optimizaciji radnih zadataka, pronalaženju optimalnih ruta i omogućava monitoring terenskog rada.
Saznajte više

geotraxx

GeoTraxx pomaže pri planiranju i optimizaciji ruta, uključujući podatke o saobraćaju u datom trenutku. Saznajte više
Saznajte više (EN)