Google Cloud
inovativna rešenja za mape

Globema - Google Premier partner ́dugi niz godina

Google Maps Platform za mobilne aplikacije i web stranice

Google Maps Platform se sastoji od 18 pojedinačnih API-ja (Application programming interface) koji se kombinuju u 3 osnovna proizvoda kao što su – Google Maps, Google Routes i Google Places.

google-maps-logo

O Globemi

  • Mi smo Google Cloud Premier partner i jedini Google Maps Premier partner u Poljskoj.
  • Poslujemo u zemljama Centralne i Istočne Evrope ( CEE ).
  • Prodajemo GP (Google Platform) proizvode i rešenja uz profesionalno savetovanje i adekvatnu podršku.
  • Posedujemo Google Location-Based Services sertifikate što je dokaz naše tehničke stručnosti.
  • Nudimo inovativne cloud (SaaS ) usluge zasnovane na tehnologiji Google Cloud.
  • Kao R&D centar (Centar za istraživanje i razvoj) stvaramo rešenja zasnovana na “machine learning”, “artificial intelligence “ i prepoznavanju govora.
  • Naš tim čine Google Maps Platform i Google Cloud stručnjaci koji poseduju sertifikate kao što su: Professional Cloud Architect, Maps Technical Fundamentals Credential.